1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: TRUONG

– Số tài khoản: 0421000517013

– Chi nhánh: HCM

3. ACB

– Chủ tài khoản: TRUONG

– Số tài khoản: 1665487

– Chi nhánh: HCM

5.Sài Gòn Bank

– Chủ tài khoản: TRUONG

– Số tài khoản: 17296733333

– Chi nhánh: HCM